www.cebr.cz

Přihláška online

Členská přihláška

Členství

Odesláním on-line přihlášky se zavazuji zaplatit členský poplatek podle vybraného typu členství, dodržovat stanovy klubu a beru na vědomí zejména tato svá práva:

 • volit a být volen do orgánů klubu
 • využívat hřiště a klubovnu za podmínky zaplacení příspěvků stanovených výborem
 • účastnit se sportovních a společenských akcí klubu

a mé povinnosti:

 • dodržovat provozní řád hřiště, pravidla golfu, místní pravidla a etiketu
 • svým jednáním a vystupováním nepoškozovat majetek a pověst klubu

Beru na vědomí, že členství v klubu je neobchodovatelné, nepřevoditelné a je dědičné v přímé linii.
Řádné členství

Noví zájemci a stávající členi 13 900 Kč
SENIOR: Noví zájemci a stávající členi 10 400 Kč
SENIOR: Členi, kteří vstoupili do klubu před 30/11/2010 * 8 900 Kč
* registrační čísla ČGF 067 0364 a nižší
**  SENIOR - hráči narození v r.1956 a dříve

Uhrazením tohoto poplatku získává hráč nárok na:

 • registraci v České Golfové Federaci jako člen GC Čertovo Břemeno
 • green fee zdarma po celou sezonu 2013
 • bezplatné využívání driving range a ostatních cvičných ploch
 • slevu na žetony na driving range
 • možnost účastnit se turnajů pro členy klubu GC Čertovo Břemeno
 • možnost účastnit se Mistrovství klubu
 • využívat výhody a slevy na jiných hřištích, které zajistí klub pro své členy
 • využívat reciproční slevy na green fee na jiných hřištích, které budou dohodnuty klubem

- Vedení klubu se pokusí zajistit výhodné slevy na green fee na několika hřišťích v ČR a případně slevy na sportovištích, které by mohli naši řádní členové využívat během zimních měsíců, kdy je hřiště uzavřeno. O těchto speciálních nabídkách budeme informovat v průběhu zimy.

- Děti do 23 let, členů se zaplaceným řádným členstvím, mají hru zdarma. Platí pouze roční členský poplatek 2 000 Kč


Roční členství

Noví zájemci i stávající členové bez rozdílu data vstupu do klubu 2 000 Kč

Uhrazením tohoto poplatku získává hráč nárok na:

 • registraci v České Golfové Federaci jako člen GC Čertovo Břemeno
 • slevu na green fee dle platného ceníku ve výši 30 % pondělí – čtvrtek, 10 % pátek-neděle a státní svátky
 • bezplatné využívání driving range a ostatních cvičných ploch
 • možnost účastnit se Mistrovství klubu
 • využívat reciproční slevy na green fee na jiných hřištích, které budou dohodnuty klubem

Sleva
HCP
Chci dostávat aktuální informace

Osobní údaje

Jméno *
Příjmení *
Titul
Rodné číslo
E-mailová adresa
Telefon

Kontaktní adresa

Ulice
Č.p.
Město
PSČ
Stát

Platba

Platbu podle přihlášky jsem uhradil dne

* Povinné položky


Platbu poukažte na účet vedený u KB 78-1270670287/0100.
Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo.


Kód
Opište prosím do políčka
formuláře text z obrázku

Souhlas s užitím osobních údajů:

Účastník souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním uvedených osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, a to provozovatelem stránek. Zároveň souhlasí s využitím těchto údajů k marketingovým účelům společnosti Golf Čertovo břemeno s.r.o. Osobní údaje v rozsahu uvedeném v registračním formuláři budou zpracovávány v automatizovaně vedené databázi pořadatelem jako správcem, a to pro marketingové účely, zejména zasílání obchodních sdělení a také pro komunikaci elektronickými prostředky.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje účastník dobrovolně na dobu 10 let a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Jiným subjektům nebudou osobní údaje zpřístupněny. Účastník má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů. Dále má tato práva: jestliže zjistí nebo se bude domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této žádosti, má účastník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 
detail
Zavřít