www.cebr.cz

Místní pravidla

Časový limit hřiště 4 hodiny 40 minut

 1. Auty: všechny ploty a bílé kolíky po obvodu hřiště. Vnitřní hranice na jamce č.2 vpravo je označena bílými kolíky.
 2. Vodní překážky - žluté kolíky
 3. Podélné vodní překážky - červené kolíky
 4. Nepohyblivé závady (bez trestné rány):
  • drátěnou sítí ohraničené stromky nebo mladé stromky do výše dvou holí /Hráč musí použít úlevu./
  • součásti zavlažovacího a drenážního systému
  • všechny cesty uvnitř hřiště
  • transformátor u jamky č. 2
  • sloupy a stožáry elektrického vedení
  • elektrické vedení /Při zásahu drátů musí hráč beztrestně opakovat úder./
  • distanční kameny /červené 100 m od začátku jamkoviště žluté 150 m/
  • lavičky, odpadkové koše, informační a reklamní cedule
 5. Půda v opravě (bez trestné rány):
  • plochy označené modrými kolíky
  • plochy označené modrými kolíky s černým vrškem /zákaz hry/
 6. Nedílné součásti hřiště:
  • jednotlivé dekorativní kameny, skupiny kamenů a kamenné valy
  • kamenné zídky na jamkách 9 a 18
  • ochranné sítě včetně sloupů na jamkách 15 a 17
 7. Pohyblivé závady
  • kameny v bunkerech
  • všechny kolíky, kromě autových
 8. Dropping zóny – bělomodré kolíky (1 trestná rána)
  • jamka 14 ztráta míče v rybníku (prav. 26–1)
  • jamka 18 ztráta míče v rybníku (prav. 26–1)

Trest za porušení místního pravidla:

hra na rány   – 2 trestné rány
hra na jamky – ztráta jamky

 

 

Provozní řád

DOBRÝ HRÁČ HRAJE RYCHLE

  1. Bezpečnost hráčů a ostatních osob je základním pravidlem hřiště, kterému přizpůsobte hru a chování. V případě bouřky okamžitě přerušte hru!
  2. Čertovo břemeno není veřejné hřiště, umožňuje však hru i Vám, kteří sice nemáte HCP, ovládáte však hru, základní pravidla a etiketu. Nezneužívejte tuto úlevu.
  3. Všechny platby uskutečňujte výhradně v recepci.
  4. Jste povinni /včetně členů GKCB/ se před vstupem na hřiště ohlásit v recepci a zahájit hru dle potvrzeného startovního času. Dodržujte časový plán hry.
  5. Mimo driving používejte jen vlastní míče. Nejste oprávněn/a/ sbírat míčky na drivingu, nemluvě o jejich odnášení mimo driving. Používání drivingových míčků při hře na hřišti znamená vyloučení ze hry bez náhrady.
  6. Vracejte vyseknuté drny, opravujte důlky na jamkovišti, uhrabte po sobě písek v bunkeru, na odpalištích neprovádějte cvičné švihy.
  7. Buďte vhodně oblečen/a/, zejména nenoste džíny.
  8. Platí Místní pravidla vyvěšená na recepci.
  9. Recepce je otevřena i pro nečleny klubu.
  10. Dodržujte tento Provozní řád, Pravidla golfu, Místní pravidla a etiketu, v opačném případě můžete být vyloučen/a/ ze hry bez náhrady. Věříme, že se tak nikdy nestane.

 

 
detail
Zavřít