www.cebr.cz

Přihlášení k Newsletteru

E-mail *
Heslo *
Ověření hesla *
Jméno a příjmení *
Telefon
Adresa
* Souhlasím s použitím osobních údajů

Kontrola proti robotům

Kód
Opište prosím do políčka
formuláře text z obrázku

Souhlas s užitím osobních údajů:

Účastník souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním uvedených osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, a to provozovatelem stránek. Zároveň souhlasí s využitím těchto údajů k marketingovým účelům společnosti Golf Čertovo břemeno s.r.o. Osobní údaje v rozsahu uvedeném v registračním formuláři budou zpracovávány v automatizovaně vedené databázi pořadatelem jako správcem, a to pro marketingové účely, zejména zasílání obchodních sdělení a také pro komunikaci elektronickými prostředky.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje účastník dobrovolně na dobu 10 let a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Jiným subjektům nebudou osobní údaje zpřístupněny. Účastník má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů. Dále má tato práva: jestliže zjistí nebo se bude domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této žádosti, má účastník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 
detail
Zavřít

Řádné členství 2018 za 11500 Kč

V sezoně 2018 hrajte na Břemeni neomezeně za 11500 Kč, senioři za 8700 Kč, děti řádných členů za 2000 Kč

 

Více informací zde