www.cebr.cz

Přihláška online

Členská přihláška

Členství

Odesláním on-line přihlášky se zavazuji zaplatit členský poplatek podle vybraného typu členství, dodržovat stanovy klubu a beru na vědomí zejména tato svá práva:

 • volit a být volen do orgánů klubu
 • využívat hřiště a klubovnu za podmínky zaplacení příspěvků stanovených výborem
 • účastnit se sportovních a společenských akcí klubu

a mé povinnosti:

 • dodržovat provozní řád hřiště, pravidla golfu, místní pravidla a etiketu
 • svým jednáním a vystupováním nepoškozovat majetek a pověst klubu

Beru na vědomí, že členství v klubu je neobchodovatelné, nepřevoditelné a je dědičné v přímé linii.
Řádné členství

Noví zájemci a stávající členi 13 900 Kč
SENIOR: Noví zájemci a stávající členi 10 400 Kč
SENIOR: Členi, kteří vstoupili do klubu před 30/11/2010 * 8 900 Kč
* registrační čísla ČGF 067 0364 a nižší
**  SENIOR - hráči narození v r.1956 a dříve

Uhrazením tohoto poplatku získává hráč nárok na:

 • registraci v České Golfové Federaci jako člen GC Čertovo Břemeno
 • green fee zdarma po celou sezonu 2013
 • bezplatné využívání driving range a ostatních cvičných ploch
 • slevu na žetony na driving range
 • možnost účastnit se turnajů pro členy klubu GC Čertovo Břemeno
 • možnost účastnit se Mistrovství klubu
 • využívat výhody a slevy na jiných hřištích, které zajistí klub pro své členy
 • využívat reciproční slevy na green fee na jiných hřištích, které budou dohodnuty klubem

- Vedení klubu se pokusí zajistit výhodné slevy na green fee na několika hřišťích v ČR a případně slevy na sportovištích, které by mohli naši řádní členové využívat během zimních měsíců, kdy je hřiště uzavřeno. O těchto speciálních nabídkách budeme informovat v průběhu zimy.

- Děti do 23 let, členů se zaplaceným řádným členstvím, mají hru zdarma. Platí pouze roční členský poplatek 2 000 Kč


Roční členství

Noví zájemci i stávající členové bez rozdílu data vstupu do klubu 2 000 Kč

Uhrazením tohoto poplatku získává hráč nárok na:

 • registraci v České Golfové Federaci jako člen GC Čertovo Břemeno
 • slevu na green fee dle platného ceníku ve výši 30 % pondělí – čtvrtek, 10 % pátek-neděle a státní svátky
 • bezplatné využívání driving range a ostatních cvičných ploch
 • možnost účastnit se Mistrovství klubu
 • využívat reciproční slevy na green fee na jiných hřištích, které budou dohodnuty klubem

Sleva
HCP
Chci dostávat aktuální informace

Osobní údaje

Jméno *
Příjmení *
Titul
Rodné číslo
E-mailová adresa
Telefon

Kontaktní adresa

Ulice
Č.p.
Město
PSČ
Stát

Platba

Platbu podle přihlášky jsem uhradil dne

* Povinné položky


Platbu poukažte na účet vedený u KB 78-1270670287/0100.
Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo.


Kód
Opište prosím do políčka
formuláře text z obrázku

Souhlas s užitím osobních údajů:

Účastník souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním uvedených osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, a to provozovatelem stránek. Zároveň souhlasí s využitím těchto údajů k marketingovým účelům společnosti Golf Čertovo břemeno s.r.o. Osobní údaje v rozsahu uvedeném v registračním formuláři budou zpracovávány v automatizovaně vedené databázi pořadatelem jako správcem, a to pro marketingové účely, zejména zasílání obchodních sdělení a také pro komunikaci elektronickými prostředky.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje účastník dobrovolně na dobu 10 let a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Jiným subjektům nebudou osobní údaje zpřístupněny. Účastník má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů. Dále má tato práva: jestliže zjistí nebo se bude domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této žádosti, má účastník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 
detail
Zavřít

Kurz rekreačního hráče

Nově máte na Čertově břemeni možnost absolvovat kurz rekreačního hráče golfu.

 

Více informací zde